Play It Now

'आनंद' हा एक 'भास' आहे, 💐ज्याच्या शोधात आज प्रत्येकजण आहे. '💐दु:ख' हा एक 'अनुभव' आहे, जे प्रत्येकाकडे आहे. तरीही अशा जीवनात तोच 'जिंकतो', ज्याचा 'स्वत:वर पूर्ण विश्वास' आहे. 🌹 शुभ रात्री🌹 🌺🌿🌺🌿🌺🌿🌺🌿
TopJokes.in