Play It Now

‪😘जोडली नाहीत जास्त नाती पण आहेत ती मनापासून जपतो...!!_ _आपल्या माणसांवर मात्र _ _मी स्वत:पेक्षा_ _जास्त प्रेम करतो_😘 😍 शुभ रात्री😍
TopJokes.in