Play It Now

🌹🌹🌹🌹🌹 🍂आई म्हणजे भेटीला आलेला देव , पत्नी म्हणजे देवाने दिलेली भेट 🍂 आणि मित्र म्हणजे 🍂 देवालाही न मिळणारी भेट ....... ☺ Good Night😊
TopJokes.in