Play It Now

🎭​ तुम्ही कोणासाठी कितीही केले, तरी ते कोठेतरी कमी पडतच जगातल कटु सत्य हे आहे की "नाती" जपणाराच नेहमी सर्वांपासुन दुरावला जातो​.. शुभ रात्री
TopJokes.in