Play It Now

मैत्री च नाव काय ठेवू ?  'स्वप्न' ठेवलं तर अपूर्ण राहील... 😘'मन' ठेवलं तर कधीतरी तुटेल,   😘 मग विचार केला की 'श्वास' ठेवू म्हणजे मरेपर्यंत'सोबत'राहील..         🌼🌼 Good night 🌼🌼    
TopJokes.in