Play It Now

લીધેલી "સેવા"કયારેય ભુલવી નહી..; અને કરેલી "સેવા"કયારે પણ યાદ રાખવી નહી...!! જીંદગી ત્યારે સારી લાગે છે જ્યારે જીવનમાં આપણે ખુશ હોઇએ પણ, શ્રેષ્ઠ જીવન તો એને જ કહેવાય જ્યારે લોકો આપણાથી ખુશ હોય 🌿Happy morning🌿
TopJokes.in