Play It Now

પતિ અને પત્ની સાથે 👫👫👫👫👫👫👫 મળીને સાતમ આઠમ ની 🎪🎪🎪🎪🎪🎪🎪🎪 શોપિંગ માટેનું લિસ્ટ તૈયાર કરતા હતા. પત્નીએ પૂછ્યું: 'સૌથી પહેલા શું લખું કે આપણે શું લેવાનું છે...?' પતિઃ લખ ઉછીના...!!’_ 😉😉😉😉😜😜😂😂😂
TopJokes.in