Play It Now

એ દોસ્ત ભાર એવો આપજે કે હું ઝુકી ના શકું... અને સાથ એવો આપજે કે હું મુકી ના શકુ... કોઈ એ મને પુછ્યું શું કર્યું આજ સુધી ??? મે હસીને જવાબ આપ્યો વ્હાલા બઘું જ કર્યું છે પણ કોઈ ની સાથે દગો નથી કર્યો... 🌹શુભ સવાર🌹
TopJokes.in