Play It Now

એક સંશોધન હાથ ધરાયું કે સમગ્ર લગ્નજીવન દરમ્યાન પતિ પત્નીને કયું વાક્ય સૌથી વધારે કહે છે અને પત્ની પતિને કયું વાક્ય સૌથી વધુ વખત કહે છે. શું તારણ નીકળ્યું હશે ? આઈ લવ યુ ? યુ આર માય લાઈફ ? તમારા વગર દુનિયા નકામી છે ? તમે જ મારૂં સર્વસ્વ છો ? તમે ન હો તો મારૂં શું થાય ? આ બધાં અનુમાનો મિથ્યા છે, સંશોધનનું પરિણામ નિચે મુજબ રજુ છે: પતિ: પણ તું પહેલાં મારી વાત તો સાંભળ ! પત્ની: તમે તો રહેવા જ દ્યો !! 😀😀😀😀😀😀😀😃😃😃😃
TopJokes.in