Play It Now

💐 આપણા સુખનો આધાર આપણા વિચારોની ગુણવતા ઉપર છે અને આપણી ગુણવતાનો આધાર આપણે કેવા લોકો વચ્ચે રહિએ છીએ તેના ઉપર છે...💐 💐🙏good morning🙏💐
TopJokes.in