Play It Now

મંદીની અસર....... પત્ની : આ વખતે દીવાળી ના વેકેશન માં આપણે શું પ્રોગ્રામ કરીશું ? પતિ : છોકરાવ જાશે મામા ને ધેર, તુ જા જે તારા પિયર અને હું જાઈશ મારા સસરા ને ઘેર.. 😂😂😂😂😂
TopJokes.in