Play It Now

​"વાદળ"​ નામના પડદા ખુલ્યા, ​"સુર્ય"​ નામનું ફોક્સ પડ્યું , ​"સવાર"​ નામનો રંગમંચ ઝળહળી ઊઠ્યો, અને ​"જીવન"​ નામનું નાટક ચાલું થયું ... 🌹 ચાલ જીવી લઇએ 🌹 🙏🏻 સુપ્રભાત 🙏🏻
TopJokes.in