Play It Now

ગર્દીવાળી એક બસમાં વિકલાંગોની સીટ પર એક થેલો મુક્યો હતો અને તેનો માલિક પાસે જ ઉભો હતો. ત્યારે તેની પાસેનો વ્યક્તિ ગુસ્સામાં બરાડ્યો ભાઈ સાહેબ બસમાં આટલી ભીડ છે અને તમે સીટ પર કોથળો મુક્યો છે.. હટાવો તેને.. કોથળાનો માલિક બોલ્યો - ભાઈ સાહેબ આ વિકલાંગોની સીટ છે અને કોથળામાં લંગડો કેરી છે... હેપી મેંગો સીઝન 😁😁😁😁😁😁😁
TopJokes.in