என்னை உன்னுடைய

உதடுகளை முத்தமிட விடு…

உன்னுடைய

பற்களைத் தொட விடு…

உன்னுடைய

நாக்கைச் சுவைக்க விடு…

நான்தாண்டா உன் நண்பன்

டூத் பேஸ்ட்!”