Marathi SMS

Jenva Tula

Jenva Tula Watel Ki, Tu Ekhadya Andharya Kholit Band Ahes, jenva Tula Watel Tya Kholichya Daar Khidkya Thar thar Kapat Ahe, jenva Tula Watel Tya Kholit Raktach Rakta Ahe, tari Tu Ghabru Nakos Tu Surakshit Ahes, Karan Tu Mazya Kaljat Ahes.

Funny Whatsapp Videos

Funny Whatsapp GIFs